شیما چرانی

قد : 166
سن : 21
تاریخ تولد : 1378/12/13
اصالت : مشهد
محل سکونت : مشهد
مربی سلاح سرد